WELKOM OP DE WEBSITE VAN STICHTING BOUWREFLECTIE

U wilt succesvol samenwerken op uw bouwproject?
Met Bouwreflectie besteden de opdrachtgever en de opdrachtnemer extra aandacht aan:

Reflectoren - collega's uit eigen organisaties - geven bij de uitvoering van een project feedback aan de projectteams van de opdrachtgevers en de opdrachtnemers op het gebied van houding, gedrag, communicatie en samenwerking. 
Een belangrijke factor voor het slagen van een project.